تبلیغات
عفاف و حجاب - اللهم عجل لولیک الفرج
حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.
 
بار الها
کار ظهور بنده شایسته وخلیفه راستینت(امام مهدی عج)را اصلاح فرما
همانگونه که کار پیامبران وفرستادگانت را اصلاح نمودی واز فرشتگانت نگهبانانی بر او بگمار وبا ((روح القدس))او را یاری وپشتیبانی فرما ودیده بانانی از پیش رو و پشت سر همراه وی گردان تا از هر بدی نگاهش دارند وترس وهراس او را به امن وامان دگرگون ساز زیرا که او ترا میپرستد وهیچ چیز را همتا وهمانند تو نمیداند پس برای هیچ یک از از آفریدگانت برتری وچیرگی به ((ولی))خود قرار مده واورا در جهاد با دشمنت ودشمنش اجازه فرما ومرا نیز از یاران او بشمار آور زیرا که تو بر هر کاری توانائی.

********

بزرگان از علمای شیعه توصیه کرده اند که برای سلامتی وفرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه حداقل روزی صد مرتبه ذکر شریف:
((اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم))
را قرائت نمائید

Web Template By : sarbazgomnam08