تبلیغات
عفاف و حجاب - خواهرم
حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.
 

خواهرم

شما خسته نشدی از جلوه نمایی تن در بازار اسیران هوی و هوس ؟!


خسته نشدی از حقارت و ذلالت . . ؟!


خسته نشدی از خون کردن دل مهدی فاطمه ؟!


خسته نشدی از عهد شکنی های پیاپی ات با خداوند . . .


مرگت که رسید ؛


جسمی که سالها مایه ی فخر فروشی و جذب نگاه های هرزه بوده رهایت میکند . . .


آنوقت تو هستی و کوهی از گناه !


تو هستی نگاه های تحقیر آمیز . .


تو هستی و نگاه های اهل بیت و شهداء


کمی به خودت بیا..


مارتین ایندیک محقق آمریکایی اسلامو آمریکا


دیگر وقت آن نیست که دانشجویان رابه خیابان ها بکشانیم ، بلکه


باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می توان نظام


اسلامی ایران را نابود کرد ...


میشل هوِیلیک نویسنده فرانسوی :

جنگ بر ضد اسلام با کشتن مسلمان ها فایده ای ندارد . فقط با فاسد


کردن آنها می توانبه پیروزی دست یافت . پس بایدبه جای بمب بر


سر مسلمانان ، دامن کوتاه بریزیم .


واما حرف شهدا...

به پهلوی شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان می دهم که، حجاب را حجاب


را، حجاب را، رعایت کنید.» (شهید حمید رستمی)


شهید عبدالله محمودی


                      تو ای خواهر دینی ام: چادر سیاهی که تو را احاطه کرده است ازخون


                                                سرخ من کوبنده تر است.»

Web Template By : sarbazgomnam08